Паводле народнага календара, 14 снежня (1 снежня па старым стылі) – Навумаў дзень. Гэты прысвятак адзначаецца ў памяць старазаветнага святога прарока Навума, які жыў у Галілеі ў VII стагоддзі да нашай эры.

Навум лічыцца апекуном разнастайных навук і граматы. Пра яго гаварылі: «Навум розуму навучыць». У гэты дзень нашы продкі маліліся аб мудрасці, прасілі падтрымкі ў важных жыццёвых пытаннях: «Прарок Навум, настаў нас на вум», «Бацечка Навум, навядзі на вум». Прарока Навума лічылі заступнікам навучэнцаў і звалі Граматнікам. У пропісах і азбукоўніках XVII стагоддзя можна знайсці малітву: «Святы прарочэ Божы Навуме, уразумі мя і накажы сваею міласцію добрэ руководству навыкаці», што значыць «добра спасцігаць навучанне». З гэтага ж дня імкнуліся пачынаць вучыць малых дзяцей грамаце, спадзеючыся, што яны дзякуючы Навуму хутчэй і лепш засвояць навуку.

21 ноября 2016 года стартует Конкурс творческих работ учащихся по учебным предметам общего среднего образования Республики Беларусь. Мероприятие проводится в рамках Фестиваля учебной книги, обеспечивающей обучение/учение, приобщение к культуре и науке, и нацелено на повышение мотивации учащихся к учебной деятельности и стимулирование их творческой активности, личностного и интеллектуального развития в соревновательной деятельности. Организатором конкурса является Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Мартовский номер аналитического издания «Education Indicator in Focus», выпускаемого под эгидой ОЭСР, посвящен сравнительной характеристике уровня компетенций специалистов информационно-коммуникационной области, занятых в образовании и других сферах деятельности.

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь с 13.12.2016 объявляет повторный конкурс на создание учебных пособий для VIII класса учреждений общего среднего образования, по которым конкурсные материалы не представлены.

Набліжаецца адзін з самых любімых беларусамі перыядаў гадавого кола – Каляды. Самы час падумаць пра тое, як гэтыя святочныя і перадсвяточныя дні правесці весела, актыўна і карысна. Таму ў афішы разнастайных навагодніх і калядных мерапрыемстваў для бацькоў і дзяцей варта звярнуць асаблівую ўвагу на тыя, што прапануюцца музеямі.

Максім Багдановіч… Гэтае імя згадвае першым ледзь не кожны, калі называе сваіх любімых беларускіх паэтаў. Ураджэнец Мінска, ён амаль усё сваё жыццё правёў за межамі Беларусі – у Ніжнім Ноўгарадзе і Яраслаўлі, завяршыў зямны шлях у 25-гадовым узросце ў Ялце, выдаў толькі адзін зборнік вершаў – знакаміты «Вянок», аднак здолеў стаць адным з найбольш яркіх дзеячаў шматвяковай беларускай культуры і класікам нашай літаратуры. Яго творчасць – гэта знітаванне беларускіх нацыянальных пачаткаў і агульнаеўрапейскіх традыцый. Лірычны герой яго вершаў – надзвычай прыцягальная асоба для чытачоў, бо гэта дапытлівы і мужны чалавек, шукальнік гарманічных, прыгожых пачаткаў жыцця, сувязей з гісторыяй свайго краю і гісторыяй усяго чалавецтва, які прагне спазнаць быццё ва ўсіх яго праявах.

1 декабря 2016 года на базе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Житковичи» состоялось заседание областного методического совета «Организация партнерского взаимодействия учреждений образования, семьи и социальных структур по формированию нравственной культуры подрастающего поколения», организованное ГУО «Гомельский областной институт развития образования». 

6 декабря 2016 года опубликованы результаты конкурса для учителей «Цифровые лаборатории „Relab+“ для школы», который стартовал 24 октября 2016 года. Организаторами состязания педагогов выступили российский производитель цифровых лабораторий ООО «Relab+» и официальный дистрибьютор ООО «Галилей». Конкурс проводился с целью стимулирования использования цифровых лабораторий «Relab+» в работе образовательных учреждений.