Уважаемые минчане!

Минский городской Совет депутатов двадцать седьмого созыва завершает свои полномочия.

В прошедшие четыре года от городского Совета депутатов требовались взвешенные и точно выверенные решения по всем направлениям повседневной жизни города в условиях его современного развития.

C 15 по 16 марта 2018 года в Национальном институте образования состоится республиканский семинар «Информационно-коммуникационные технологии на уроках иностранного языка».

К участию приглашаются учителя иностранных языков учреждений общего среднего образования, специалисты учреждений дополнительного образования взрослых.

12 марта 2018 года в Национальном институте образования пройдет республиканский семинар «Игровая деятельность как средство обучения, воспитания и развития учащихся».

К участию приглашаются заместители директоров, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители учреждений общего среднего образования; заместители директоров, методисты, культорганизаторы и педагоги дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Максім Гарэцкі – беларускі пісьменнік, літаратуразнаўца, перакладчык, фалькларыст, дзеяч беларускага нацыянальнага руху пачатку ХХ стагоддзя.

Нарадзіўся М. Гарэцкі 18 лютага 1893 года ў вёсцы Малая Багацькаўка, што на Мсціслаўшчыне. У Максіма рана абудзілася любоў да мастацкага слова. Знаёмства з творамі класікаў рускай і ўкраінскай літаратур, беларускіх пісьменнікаў адыграла значную ролю ў станаўленні светапогляду будучага літаратара. У 1912 годзе ў газеце «Наша ніва», якая выдавалася ў Вільні, пачалі з’яўляцца карэспандэнцыі, допісы, нататкі Гарэцкага, а 25 студзеня 1913 года там жа пад псеўданімам Максім Беларус было апублікавана яго першае апавяданне «У лазні».

С 27 по 28 февраля 2018 года в Национальном институте образования пройдет республиканский семинар «Информационно-коммуникационные технологии в работе учителя математики».

К участию приглашаются учителя математики учреждений общего среднего образования, специалисты учреждений дополнительного образования взрослых.

19 февраля 2018 года лаборатория гуманитарного образования Национального института образования проводит онлайн-консультацию по теме «Научно-методическое обеспечение гуманитарного образования в учреждениях общего среднего образования».

13 марта 2018 года в Национальном институте образования пройдет республиканский семинар «Интеллект-карты – эффективный инструмент организации учебно-познавательной деятельности учащихся начальной школы».

К участию приглашаются учителя начальных классов, специалисты системы дополнительного образования взрослых.

Часопіс «Роднае слова» мае багатую гісторыю, трывалыя традыцыі і адметны стыль. Дзякуючы прафесіяналізму супрацоўнікаў рэдакцыі, зацікаўленасці чытачоў кожны нумар ствараецца з вялікай павагай да роднага беларускага слова, шчырым клопатам пра захаванне спадчыны і духоўных здабыткаў нашага народа.