«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

 • пастановы;
 • загады;
 • метадычныя рэкамендацыі;
 • змяненні і дапаўненні да нарматыўных дакументаў;
 • інструкцыйныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • агляд афіцыйных дакументаў іншых ведамстваў, неабходных установам сістэмы адукацыі. 

У рубрыцы «Старонка рэдкалегіі» спецыялісты Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адказваюць на пытанні чытачоў. 

Выходзіць 2 разы ў месяц. 

Распаўсюджваецца толькі па падпісцы. 

Падпісныя індэксы:

 • для індывідуальных падпісчыкаў – 74915;
 • для арганізацый – 749152. 

Падпісацца можна з любога месяца ва ўсіх аддзяленнях сувязі. 

2022 ГОД

№ 21

ПАСТАНОВЫ

 • О проведении воспитательной работы педагогическими работниками во внеучеб­ное время с обучающимися (22 сентября 2022 г. № 332)
  • Инструкция о проведении воспитательной работы педагогическими работни­ками во внеучебное время с обуча­ющимися
 • О научно-методическом обеспечении образования (23 августа 2022 г. № 284)
  • Положение о методическом совете учреждения образования
  • Положение об учебно-методических объединениях в сфере общего среднего образования, специального образования
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 146 (16 августа 2022 г. № 266)
 • Об учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи (22 августа 2022 г. № 275)
  • Положение об учреждении дополнительного образования одаренных детей и молодежи
  • Положение о педагогическом совете учреждения дополнительного образо­вания одаренных детей и молодежи
 • Об обучении и воспитании учащихся, осваивающих содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи (5 сен­тября 2022 г. № 293)

 

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • Об организации работы библиотек учреждений образования, реализующих обра­зовательные программы общего среднего образования, образовательную про­грамму специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего сред­него образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 

№ 22

ПАСТАНОВЫ

 • Об изменении постановлений Министерства образования Республики Беларусь от 30 марта 2007 г. № 25 и от 5 сентября 2011 г. № 255 (23 сентября 2022 г. № 333)
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 19 октября 2011 г. № 273 (30 сентября 2022 г. № 351)
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 11 декабря 2020 г. № 301 (19 сентября 2022 г. № 319)
  • Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образо­вательной программы дополнительного образования детей и молодежи
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 3 января 2014 г. № 2 (16 сентября 2022 г. № 310)
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 61 (24 августа 2022 г. № 288)
 • О педагогическом совете специального учебно-воспитательного и специального лечебно-воспитательного учреждения (16 сентября 2022 г. № 313) .
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 1 сентября 2011 г. № 251 (23 августа 2022 г. № 276)
  • Инструкция о порядке осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 2 октября 2012 г. № 118 (3 августа 2022 г. № 225)
 • О признании утратившим силу постановления Министерства образования Рес­публики Беларусь от 30 августа 2011 г. № 247 (31 августа 2022 г. № 292)

НІА