«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

 • пастановы;
 • загады;
 • метадычныя рэкамендацыі;
 • змяненні і дапаўненні да нарматыўных дакументаў;
 • інструкцыйныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • агляд афіцыйных дакументаў іншых ведамстваў, неабходных установам сістэмы адукацыі. 

У рубрыцы «Старонка рэдкалегіі» спецыялісты Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адказваюць на пытанні чытачоў. 

Выходзіць 2 разы ў месяц. 

Распаўсюджваецца толькі па падпісцы. 

Падпісныя індэксы:

 • для індывідуальных падпісчыкаў – 74915;
 • для арганізацый – 749152. 

Падпісацца можна з любога месяца ва ўсіх аддзяленнях сувязі. 

2022 ГОД

№ 17

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • Особенности организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в 2022/2023 учебном году

ПАСТАНОВЫ

 • Об утверждении учебной программы факультативных занятий (25 июля 2022 г. №209).

Учебная программа факультативных занятий «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма» для VI (VII) класса учреждений образования, реа­лизующих образовательные программы общего среднего образования

 • О признании утратившим силу постановления Министерства образования Рес­публики Беларусь от 10 мая 2000 г. № 17 (11 августа 2022 г. № 247)

№ 18

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • Об организации в 2022/2023 учебном году образовательного процесса в учрежде­ниях образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образова­ния на уровне до­школьного образования для лиц с интеллектуальной недоста­точностью

НІА