«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

 • пастановы;
 • загады;
 • метадычныя рэкамендацыі;
 • змяненні і дапаўненні да нарматыўных дакументаў;
 • інструкцыйныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • агляд афіцыйных дакументаў іншых ведамстваў, неабходных установам сістэмы адукацыі. 

У рубрыцы «Старонка рэдкалегіі» спецыялісты Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адказваюць на пытанні чытачоў. 

Выходзіць 2 разы ў месяц. 

Распаўсюджваецца толькі па падпісцы. 

Падпісныя індэксы:

 • для індывідуальных падпісчыкаў – 74915;
 • для арганізацый – 749152. 

Падпісацца можна з любога месяца ва ўсіх аддзяленнях сувязі. 

2022 ГОД

№ 15 

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • Об организации в 2022/2023 учебном году образовательного процесса при изуче­нии учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования

ПАСТАНОВЫ

 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 84 (4 июля 2022 г. № 160)
 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 201 (4 июля 2022 г. № 161)
 • Об обучении и воспитании учащихся, содержащихся под стражей (постановление Министерства образования Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Респуб­лики Беларусь и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 24 июня 2022 г. № 158/156/8)

 

№ 16

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

 • Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маў­лення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

ПАСТАНОВЫ

 • Об утверждении учебных программ по учебным предметам для учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего обра­зования (30 июня 2022 г. № 159)
 • Об утверждении инструкции о порядке финансирования части расходов иных организаций за счет средств местных бюджетов (22 июля 2022 г. № 194)
 • Об утверждении инструкции о порядке организации освоения содержания образо­вательной программы дошкольного образования на дому (25 июля 2022 г. № 204)
 • Об изменении постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 29ноября 2013 г. № 84 (11 июля 2022 г. № 53)
 • Об изменении постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 7августа 2013 г. № 48 (11 июля 2022 г. № 54)
 • О признании утратившим силу постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь и Министер­ства образования Республики Беларусь от 8 июля 2014 г. № 18/23/97 (25 июля 2022 г. № 34/36/208)
 • Об изменении постановления Министерства культуры Республики Беларусь от 1 августа 2013 г. № 45 (11 июля 2022 г. № 55)

АБІТУРЫЕНТ–2022

 • Об изменении постановления Министерства образования Республики Беларусь от 16 марта 2017 г. № 22 (13 июля 2022 г. № 186)