«Зборнік нарматыўных дакументаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь» – перыядычнае выданне, якое даводзіць да ведама педагагічнай грамадскасці асноўныя нарматыўныя дакументы:

 • пастановы;
 • загады;
 • метадычныя рэкамендацыі;
 • змяненні і дапаўненні да нарматыўных дакументаў;
 • інструкцыйныя пісьмы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь;
 • агляд афіцыйных дакументаў іншых ведамстваў, неабходных установам сістэмы адукацыі.
   

У рубрыцы «Старонка рэдкалегіі» спецыялісты Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адказваюць на пытанні чытачоў.
 

Выходзіць 2 разы ў месяц.
 

Распаўсюджваецца толькі па падпісцы.
 

Падпісныя індэксы:

 • для індывідуальных падпісчыкаў – 74915;
 • для арганізацый – 749152.
   

Падпісацца можна з любога месяца ва ўсіх аддзяленнях сувязі. 

 

 

2019 ГОД 

№ 17 

ЗАГАДЫ

 • Об организации образовательного процесса по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) в X—XI (XII) классах учреждений общего среднего и специального образования (6 августа 2019 г. № 630)

 

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • Об организации в 2019/2020 учебном году профессиональной подготовки учащихся на III ступени общего среднего образования учреждений общего среднего и специального образования в рамках учебного предмета «Трудовое обучение»
 • Об организации в 2019/2020 учебном году образовательного процесса при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализации образовательных программ общего среднего образования
  • Приложение 2. Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»
  • Приложение 3. Особенности организации образовательного процесса при изучении учебных предметов «Русский язык» и «Русская литература»

                                                                                                         

№ 18

ІНСТРУКЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПІСЬМЫ

 • О работе в 2019/2020 учебном году педагогических коллективов учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью
 • К началу 2019/2020 учебного года (22 августа 2019 г. № 03­02­18/7460/дс) (учреждениям образования, реализующим образовательные программы профессионально-технического и среднего специального

 

ІНФАРМАЦЫЯ

 • Перспективные направления развития системы среднего специального образования (28 мая 2019 г.)

 

 

НІА