Я люблю

 

Я люблю сваю вёску,

Свой квітнеючы сад.

Бэз пахучы пад вокнамі,

Што цвіце каля хат.

 

Я люблю сваю вуліцу,

Сваіх родных, сяброў.

Смех дзіцячы вясёлы

Не сціхае кругом.

 

Я люблю рэчку тую,

Што за вёскай бяжыць.

Ранкам часта з сябрамі

Ходзім рыбу лавіць.

 

Там, за вёскаю нашай,

Зелянеюць палі.

У небе лётае  бусел

Ад зары да зары.

 

Я люблю паплавы,

Там раздолле такое!

І часамі глядзець,

Хараство вунь якое!

 

А яшчэ там, за вёскай,

Ёсць дубравы густыя,

Балаты-старажылы

І ўгоддзя лясныя.

 

Я люблю назіраць,

Як калышуцца травы,

Як ліства шуміць

У бярозавым гаі.

 

Я люблю цішыню

І звон той песні,

Што жаўрук пяе

Там, на ўзлессі.

 

 Я люблю свой куток,

 Яго не пакіну,

 Бо  сэрцу ён мілы

 І  так любімы!