Часопіс «Роднае слова» мае багатую гісторыю, трывалыя традыцыі і адметны стыль. Дзякуючы прафесіяналізму супрацоўнікаў рэдакцыі, зацікаўленасці чытачоў кожны нумар ствараецца з вялікай павагай да роднага беларускага слова, шчырым клопатам пра захаванне спадчыны і духоўных здабыткаў нашага народа.

З верасня 2017 года рэдакцыя часопіса «Роднае слова» размяшчаецца на новым сайце па адрасе: www.rod-slova.by, дзе можна аформіць падпіску на выданне ў зручны час і зручным спосабам аплаты (з дапамогай банкаўскай карты або праз банкаўскую сістэму «Разлік»). Падпісацца можна як на папяровую версію часопіса, так і на яго электронную копію па выгадным кошце. Пры падпісцы на электронную копію вы зможаце спампаваць часопіс у PDF-фармаце.

Чытайце ў вераснёўскім нумары часопіса «Роднае слова»:

 

Падліпская Зоя. «Роднае слова» заўсёды з вамі!

 

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Дудзюк Зінаіда. Збіральнік талентаў:  Да 95-годдзя з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка.

Шода Марына. Архетып роднай краіны ў міфапаэтыцы Янкі Купалы і Уільяма Батлера Ейтса. Заканчэнне.

Бельскі Алесь. «І камень, і дрэва, і дым – жывыя…»: Рэцэпцыя і трансфармацыя народнай міфалогіі ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст.

Базар Наталля. Фальклорныя матывы як інтэртэкстуальны кампанент у творчасці Ніны Мацяш.

Мацюхіна Таццяна. «Пачуццяў першых залатыя высі» Іны Фраловай.

Бандурына Крысціна. Паняцце хранатопу ў сучаснай беларускай прозе.

Барысюк Таццяна. Варажбітныя «іцзін-шасцірадковікі» Людмілы Паўлікавай-Хейдаравай як новая цвёрдая форма верша.

 

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Старычонак Васіль. Гукавыя намінацыі ў беларускай мове: На матэрыяле другасных субстантываў.

Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг.

Федарэнка Ганна. Назвы посуду для напіткаў у старабеларускай мове.

Садоўская Анжаліка, Пыхалава Дар’я. Старасць у моўнай карціне свету беларусаў.

Нямковіч Ніна. Няўласна-простая мова як спосаб моўнай арганізацыі ў мастацкіх тэкстах Ядвігіна Ш.

Каўрус Алесь. Карыстаемся лінгвістычнымі даведнікамі. Заканчэнне.

Бунько Наталля. Пажары: Прафесійная лексіка.

 

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Ждановіч Іван. Бліжэй да Сонца і людзей: Нататкі пра Міхася Шавыркіна.

Драўніцкі Ян. Настаўніца і асветніца Марыя Ясюнас.

Мінгелевіч Наталія. Аднародныя члены сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа: Факультатыўны занятак (VIII клас).

Доўгаль Дзмітрый. Тэставыя комплексы па беларускай мове: Склад слова (VI клас). Дзеяслоў (VII клас).

Навумчык Валянціна, Навумчык Мікалай. «Збяры» твор: Заданні па літаратуры (VIII клас).

Скапец Ганна. Метады тэхналогіі крытычнага мыслення на ўроках мовы і літаратуры.

 

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Падстаўленка Віталь. Сапраўднае жыццё, або Real life: Літаратурная кампазіцыя.

Казека Ала. «Мінуўшчына ў госці прыходзіць…»: Інтэлектуальна-пазнавальная гульня (ІХ–Х класы).

Барздова Вольга. «Ад Еўфрасінні, ад Скарыны…»: Дзень беларускага пісьменства – 2017.

 

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Падліпская Зоя. Пакліканы матчынай песняй: Інтэрв’ю з Сымонам Барысам.

Барыс Сымон. Песні дарожныя на вяселлі.

Непачаловіч Ала. Мастацкае ткацтва: Івянецкія посцілкі і дываны.

Шаройка Алена. Гістарычныя імёны ў беларускім кіно.

Глушэц Ірына. Пытанні ўзаемадзеянняў вуснай і пісьмовай форм у беларускай народнай культуры.

 

Крытыка і бібліяграфія. Прыгодзіч М. Спазнаўшы слова сэнс: Пра 1-ю частку кнігі «Мнагазначнасць слова ў беларускай мове» В.Старычонка.

Новыя выданні. Міхайлаў П. Пра мікратапонімы Усходняга Палесся грунтоўна, кваліфікавана, даходліва: Кніга «Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы» В. Шклярыка.

Паэтычная старонка. Мазго У. «Падорыць мне вясновы лес...», Сахарчук В. Асенні дождж, Броўка П. Сляды, Грахоўскі С. Словы, Макаль П. Кніга, Цвірка К. У кнігарні.

Крыжаванка. Карпыза І. «Жыве ў фальклоры душа народа».

Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2017 год. Лістапад (12, 83).

 

НІА