Июньский номер журнала «Выхаванне і дадатковая адукацыя» посвящен теме духовно-нравственного воспитания. Представлен опыт инновационной деятельности ресурсного центра, определены возможности сотрудничества учреждения образования и Церкви.

На национальном образовательном портале представлен № 1/2017 ежеквартального научного журнала «Педагогическая наука и образование», включенного в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по педагогическим, психологическим и философским наукам.

Штогод 22 чэрвеня ў Рэспубліцы Беларусь адзначаецца Дзень памяці і смутку (афіцыйная назва – Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны). Гэтая дата – адна з найбольш трагічных у гісторыі нашай краіны для тых, хто перажыў і выжыў, для дзяцей і ўнукаў мільёнаў салдат, што аддалі сваё жыццё за мір, у якім мы сёння жывём. У гэты дзень нямецка-фашысцкія войскі ўварваліся на тэрыторыю СССР.

Есть ученые, олицетворяющие своей неустанной творческой деятельностью развитие целых научных направлений в современной науке. К их числу принадлежит Лариса Александровна Мурина, которая ушла из жизни 20 июня 2017 года.

Лариса Александровна – признанный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами ученый-педагог и организатор, внесший значительный вклад в развитие педагогической науки и образовательной практики, создавший авторитетную научную школу в области методики преподавания русского языка.

Да новага навучальнага года працягваем назапашваць матэрыялы па ўсіх вучэбных прадметах, распрацаваныя з улікам кампетэнтнаснага падыходу. У № 6/2017 гэта катэгорыя прадстаўлена артыкуламі па навучанні грамаце, рускай мове, матэматыцы, выяўленчаму мастацтву. У мультымедыйным дадатку змешчаны дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы па ўсіх тэмах названых прадметаў для II–III класаў.